Od 17 maja 2021 r. w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg

Starostwa Powiatowego w Brzozowie

wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu wizyty dotyczy spraw:

1) rejestracji pojazdów,

2) wyrejestrowania ze względu na demontaż pojazdów.

3) adnotacji "hak", "gaz" 

 

Nie jest wymagane umówienie terminu wizyty w sprawie odbioru dokumentów prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego pojazdu - po otrzymaniu powiadomienia w formie SMS z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Nr telefonów do kontaktu: 13 43 422 96 lub 574 473 994.