TECHNIK LOGISTYK – nowy kierunek od 1 września 2021 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie

logistyk 2Branża logistyczna w Polsce przeżywa rozkwit. Dynamiczny rozwój gospodarki, współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów z branży logistycznej i spedycyjnej. Za sprawą stale rozwijającego się rynku, wiele firm zgłasza zwiększone zapotrzebowanie na techników logistyków. Wśród takich przedsiębiorstw wyróżnić można: firmy produkcyjne i usługowe, koleje, lotniska, porty oraz przedsiębiorstwa spedycyjne, w których technik logistyk musi zadbać o organizację przewozu poszczególnych dóbr, a także dokumentację wszystkich procesów i kursów.

Ze względu na postępujące procesy automatyzacji i zwiększanie wydajności technicy logistycy i specjaliści z tego sektora nie będą mogli narzekać na brak miejsc pracy.

Należy jednak pamiętać, że osoby z tytułem technika logistyka mogą zatrudniać się także w mniejszych firmach – ze względu na proces digitalizacji różnych sektorów, szczególnie doceniane są w nich osoby, wyróżniające się umiejętnością obsługi konkretnych sieci urządzeń usprawniających przepływ dóbr.

W handlu detalicznym udział sprzedaży w kanale e-commerce znacząco rośnie. Klienci oczekują jednocześnie obsługi w zakresie: sprzedaży, dostawy bezpośredniej oraz zwrotów towarów. Coraz częściej przepływ produktów odbywa się pomiędzy różnymi punktami sieci logistycznej i sprzedaży w rozwiązaniach typu: nadania ze sklepu, zwrot do sklepu, odbiór ze sklepu. Strategiczne staje się przygotowanie optymalnej oferty usług w oparciu o kluczowe potrzeby rynku oraz efektywne zaspokajanie różnorodnych oczekiwań.

To wszystko sprawiło, że postanowiliśmy uruchomić nowy kierunek w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie – TECHNIK LOGISTYK.

Kształcenie w zawodzie odbywać się będzie w pięcioletnim technikum w zakresie dwóch kwalifikacji: SPL.01. Obsługa magazynów i SPL.04. Organizacja transportu.

Program nauczania zawodu technik logistyk jest programem o strukturze przedmiotowej. Poszczególne przedmioty dzielą się na działy. Wyodrębnione w programie nauczania zawodu przedmioty są realizowane w postaci kształcenia teoretycznego oraz praktycznego. Program zakłada spiralny układ treści, które korelują ze sobą w ramach przedmiotów. Program zakłada, iż do już zrealizowanych treści kształcenia można wracać i nadbudowywać treści kształcenia.

Praktyka zawodowa realizowana jest odrębnie. W programie zaplanowano dwie 4-tygodniowe praktyki, tj. odrębnie dla każdej z kwalifikacji. Program zakłada realizację praktyk zawodowych w klasie trzeciej i w klasie czwartej.

Miejsce realizacji praktyk zawodowych to przedsiębiorstwa logistyczne, magazyny oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych to łącznie 8 tygodni (280 godzin).

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych od wielu lat do chwili obecnej prowadzi kształcenie na kierunku technik handlowiec. Podstawowym celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie absolwentów do zarządzania firmą handlową, przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami i przyjmowaniem towarów, przygotowanie towarów do sprzedaży oraz organizacja procesu sprzedaży. Jest więc to kierunek macierzysty dla kierunku technik logistyk, który powstał dzięki dynamicznemu rozwojowi gospodarki i współpracy międzynarodowej.

Nie chcemy jednak zapominać o techniku handlowcu, a uatrakcyjnić go wprowadzając innowację w zakresie dodatkowych wiadomości i umiejętności.

E-commerce, czyli ogólnie mówiąc handel elektroniczny jest w ostatnich latach bardzo dynamicznie rozwijającym się kanałem dystrybucji. Z pobocznego lub też dodatkowego sposobu zbytu towaru i usług zamienia się dla wielu przedsiębiorstw w główne źródło dostępu do klientów.

Jako główne źródła sprzedaży elektronicznej rozumiemy sklepy internetowe, aukcje internetowe, platformy promujące zakupy grupowe, reklamy kontekstowe, programy partnerskie. Do tej szerokiej grupy dołączają z coraz większą mocą także telefoniczne aplikacje oraz social media.

W dzisiejszych czasach, kiedy pośpiech stanowi meritum egzystencji, bezcenna staje się każda zaoszczędzona minuta.

Dlatego właśnie chcemy wyposażyć naszych uczniów w wiedzę na temat budowania i funkcjonowania sklepów internetowych, a także aspektów prawnych takiej działalności.
Mamy nadzieję, że kierunki technik logistyk i technik handlowiec z innowacją e-commerce, będą atrakcyjną ofertą dla absolwentów szkół podstawowych, którzy zechcą dołączyć do grona naszych uczniów od 1 września 2021 roku.

Joanna Wojnicka

Technik logistic