Zarząd Dróg Powiatowych informuje w związku "Przebudową drogi powiatowej Nr 2048R Niebocko przez wieś w km - 0+000 - 0+950 i w km 1+330 - 1+940 w miejscowości Niebocko zostanie całkowicie zamknięta droga powiatowej dla ruchu pojazdów w dniach od środy 02.12.2020 do piątku 04.12.2020 w godzinach od 7.30 do 18.00 w związku z prowadzeniem prac bitumicznych całą szerokością jezdni.

Anna Pytlak -Inspektor Nadzoru