UCHWAŁA NR 228/20 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE
z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2021

UCHWAŁA ZARZĄDU (doc)

UCHWAŁA ZARZĄDU (pdf)

Załącznik do uchwały

Formularz zgłoszeniowy na członka Komisji