UCHWAŁA NR 227/20 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2021

- Uchwała zarządu wraz ogłoszeniem i załącznikami do ogłoszenia (doc.)
- Uchwała zarządu wraz ogłoszeniem i załącznikami do ogłoszenia (pdf.)

- wzór oferty (doc.)