pieski

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie informuje o obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, które ukończyły 3 miesiąc życia – powyższe wynika z art. 56 Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1421).
Posiadacz zobowiązany jest zaszczepić psa w ciągu 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.
Osoby, które uchylają się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, podlegają karze grzywny i mogą zostać ukarane mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

rejestracja bydło


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie informuje o obowiązku identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich. Zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 1149) obowiązkowi identyfikacji i rejestracji podlegają zwierzęta gospodarskie z gatunków:
•    bydło,
•    koniowate,
•    owce,
•    kozy,
•    świnie.
Bydło, owce, kozy i świnie powinny być zgłoszone do Powiatowego Biura ARiMR w Brzozowie oraz oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koniowate należy zgłaszać do Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie.
Osoby, które utrzymują zwierzęta gospodarskie z gatunków: bydło, kozy, owce i świnie niezgłoszone do rejestru prowadzonego przez ARiMR oraz koniowate niezgłoszone do OZHK w Rzeszowie, jak również nieoznakowane zgodnie z przepisami, podlegają karze grzywny i mogą zostać ukarane mandatem karnym w wysokości do 500 zł, a zwierzęta mogą zostać zutylizowane na koszt właściciela.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie
lek. wet. Robert Kilar