Powszechny Spis Rolny przeprowadzany jest na terytorium Polski w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Spis obejmuje zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisywane są gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień.

Powszechny Spis Rolny jest przeprowadzany metodami:
samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl

Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Rolnicy, którzy nie posiadają dostępu do Internetu lub mają trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody:
samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99)
bezpośrednio w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie statystycznym

Każdy urząd gminy i urząd statystyczny w województwie udostępnienia miejsca do samospisu dla rolników, a także oferuje pomoc przy wypełnianiu formularza.

W ramach metod uzupełniających z rolnikami będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi. Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.

Rachmistrzowie będą realizowali spis rolny dwoma metodami:

• wywiad telefoniczny, od 16 września do 30 listopada 2020 r.
• wywiad bezpośredni, od 1 października do 30 listopada 2020 r.

Rachmistrzowie będą realizowali wywiady bezpośrednie w terenie wyłącznie jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna na terenie kraju i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. O realizacji wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów będziemy informować na bieżąco na stronie Powszechnego Spisu Rolnego i w mediach.

spis rolny