W związku z prowadzonymi robotami drogowymi polegającymi na wykonaniu podbudowy MC zmieleniu istniejącej nawierzchni wraz z cementem i pielęgnacja do uzyskania nośności  na drodze powiatowej Nr 2030R   w miejscowości Orzechówka w km 1+100 - 2+898zostanie zamknięta droga dla ruchu pojazdów w dniach od 17.08.2020 r. (poniedziałek) całodobowo na okres 2 tygodni  do 29.08.2020r. z możliwością przedłużenia do wykonania nawierzchni asfaltowej.  Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Dojazd do posesji ludności mieszkającej przy przebudowywanym odcinku drogi samochodami osobowymi  możliwy po uzgodnieniu z kierownikiem budowy.

* * *

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie informuję, że w związku z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2028R Jasienica Rosielna - Blizne w miejscowości Jasienica Rosielna w obrębie uszkodzonego mostu zostanie zamknięta droga również dla ruchu pieszego w dniach 17.08.2020. (poniedziałek) od godz. 8:00 do 16:00.  Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. W razie opadów deszczu zamknięcie drogi przesunie się w czasie.