Wydłużamy termin na zgłoszenia do konkursu
„(Nie)Bezpieczni w sieci” do 31 marca!

 

https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/wydluzamy-termin-na-zgloszenia-do-konkursu-niebezpieczni-w-sieci-do-31-marca