droga domarz golcowa 1Zadanie:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2024R Domaradz – Przysietnica w miejscowości Domaradz i Golcowa”

Zadanie realizowane w 2022 r. ze wsparciem finansowym ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Informacje ogólne:
Inwestor: Powiat Brzozowski – Zarząd Powiatu w Brzozowie
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z Dębicy
Całkowita wartość zadania: 4 713 789, 65 PLN
Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 394 598, 00 PLN
Data podpisania umowy z Wykonawcą robót: 06.05.2022 r. r.
Data zakończenie zadania: 24.10.2022 r.

Ogólna charakterystyka zadania:
Lokalizacja zadania: powiat brzozowski, gmina Domaradz, miejscowość Domaradz i Golcowa, droga powiatowa Nr 2024R Domaradz – Przysietnica.

Zakres rzeczowy zadania obejmował w szczególności:
1) Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na długości 3,08 km w miejscowości Domaradz i Golcowa wraz z częściową przebudową istniejącego chodnika dla pieszych;
2) Budowę chodnika dla pieszych na długości 0, 66 km w miejscowości Domaradz.

 droga domarz golcowa 2  droga domarz golcowa 3