osuwisko Wesoła1

Prace zabezpieczające osuwiska w Wesołej zostały zakończone. Całość inwestycji kosztowała ponad 1 milion 800 tysięcy złotych, zaś dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło prawie półtora miliona złotych. Realizacja przedsięwzięcia trwała niecałe pół roku.

- Wniosek złożyliśmy w ubiegłym roku, znalazł się nawet na pierwszym miejscu dotacyjnej listy, ale ze względu na ograniczone wówczas środki z budżetu państwa wybraliśmy do realizacji osuwisko między Hłudnem, a Izdebkami. W roku bieżącym natomiast, dzięki przychylności wojewody podkarpackiej, zarządu powiatu brzozowskiego na czele ze Starostą Brzozowskim Zdzisławem Szmydem, wszystkich radnych powiatowych, udało nam się pozyskać pieniądze na osuwisko w Wesołej - powiedział Wiesław Marchel - Dyrektor - Członek Zarządu Powiatu w Brzozowie. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosiła 3 miliony 600 tysięcy złotych, zaś procedura przetargowa obniżyła cenę do niespełna 2 milionów złotych. Środki zewnętrzne z  budżetu państwa stanowiły 80 procent tej kwoty, a pozostałe 20 procent zabezpieczone zostało w budżecie powiatu brzozowskiego. - Starania o przydzielenie nam pieniędzy na osuwisko w Wesołej i tym samym wykonanie tego zadania w roku bieżącym rozpoczęliśmy razem ze Starostą Zdzisławem Szmydem już w styczniu. Rozmawialiśmy osobiście z Panią Wojewodą, jak i Wicewojewodą, przedstawiając pełną argumentację za realizacją przedsięwzięcia w roku 2021. Nasze umotywowanie sprawy okazało się przekonujące i skuteczne, dzięki czemu dzisiaj możemy cieszyć się z finalizacji inwestycji, co zapewni mieszkańcom Wesołej, gminy Nozdrzec, powiatu brzozowskiego, jak i wszystkim przyjezdnym bezpieczne przemieszczanie się zarówno pojazdami wszelkiego typu oraz pieszo - podkreślił Wiesław Marchel.

osuwisko Wesoła

Prace dokładnie trwały 5 miesięcy, a biorąc pod uwagę ilość trzech osuwisk, a także skalę zagrożenia, jaką stwarzały, termin ten należy uznać naprawdę za spory sukces. Inwestycję przeprowadzono bardzo sprawnie przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu. Zadbano nie tylko o jakość robót, ich trwałość i funkcjonalność, ale również o odpowiednią estetykę terenu. - Jestem mieszkańcem Wesołej, bywałem przed rozpoczęciem zadania na wielu zebraniach z mieszkańcami i słyszałem narzekania, słuszne zresztą, dotyczące utrudnień na tym odcinku drogi, zwłaszcza zimą. Samochody z trudnością się rozmijały, trasa nie należała do bezpiecznych, na szczęście obeszło się bez zdarzeń drastycznych - stwierdził Dyrektor Marchel. Ogólnie osuwiska stanowią dla powiatu brzozowskiego niemały problem. Podczas konferencji zorganizowanej w Starostwie Powiatowym w Brzozowie z pracownikami Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie właśnie w szerszej skali zasygnalizowano to zagadnienie. - Trudno mi było uwierzyć w przedstawione dane, ponieważ okazało się, że na terenie powiatu brzozowskiego zarejestrowano blisko 2 tysiące osuwisk. Nie ma jednakże jeszcze danych kompletnych z dwóch najbardziej górzystych gmin naszego powiatu, czyli Nozdrzec i Dydnia. Ta liczba naprawdę robi wrażenie, a jeśli chodzi o najbliższą przyszłość, to kolejnym wyzwaniem dla naszego samorządu będzie osuwisko w Golcowej w gminie Domaradz. Starosta, zarząd, radni widzą konieczność jak najszybszego zlikwidowania  tamtejszego osuwiska, niebezpiecznego, grożącego zamknięciem drogi - oznajmił Wiesław Marchel.

osuwisko Wesoła2

W związku z powyższymi informacjami osuwiska wyłaniają się jako jeden priorytetów inwestycyjnych w powiecie brzozowskim na najbliższe lata. Nie tylko bowiem same w sobie stanowią kłopot, ale też zagrażają okolicznym, czy przyległym do nich drogom, co jeszcze w większym stopniu komplikuje i utrudnia życie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom prowadzącym w tych miejscach działalność gospodarczą. – W przypadku powstania osuwiska z dojazdem do szkół, do pracy, czy placówek leczniczych robi się poważny problem. Dlatego nie mamy za bardzo innego wyjścia, musimy likwidację osuwisk ustawić w szeregu pilnych powiatowych zadań inwestycyjnych. Wracając jeszcze do zabezpieczonego osuwiska w Wesołej, chciałem podziękować wszystkim przychylnym nam, jak i pracującym przy tym projekcie. Pracownikom starostwa przygotowującym inwestycję na etapie wnioskowania, przygotowania dokumentacji przetargowej, a później nadzorującym przebieg prac. Chciałbym wymienić pracowników zamówień publicznych: Tadeusza Iwanowskiego i Waldemara Dudę, Tomasza Zagrobelnego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, Grzegorza Krynickiego - Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Dziękuję jeszcze raz w imieniu Starosty Brzozowskiego Zdzisława Szmyda i własnym - podsumował Wiesław Marchel - Dyrektor - Członek Zarządu Powiatu w Brzozowie.

       logo flaga   godlo polski

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa