godło i flaga polskiDOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

 

Nazwa zadania: Wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie

Całkowita wartość projektu: 1 213 625 zł

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 120 000 zł

Wykonawca: F.H.U. Electric Systems


Stworzenie uczniom bezpiecznych i komfortowych warunków uczestnictwa w zajęciach to podstawa do ich kształcenia i rozwijania się. O zapewnienie takich właśnie warunków dbają władze powiatu brzozowskiego, dokładając wszelkich starań, aby młodzież mogła efektywnie przyswajać wiedzę. I taki właśnie cel mają kolejne inwestycje, które rozpoczęły się w maju w brzozowskim „ekonomiku”. Wśród szerokiego spektrum zadań znalazły się między innymi: wymiana instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, budowa instalacji fotowoltaicznej na połaci dachu, a także mocno zakrojone roboty budowlano – remontowe.

- Całkowita wartość zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie” zamyka się w kwocie 1 213 625 zł, z czego 1 120 000 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jak widać zdecydowana większość środków pochodzi ze źródeł zewnętrznych, dlatego warto zabiegać o różnego rodzaju dofinansowania. Oczywiście pozostałe środki są zabezpieczone w budżecie powiatu. Warto zaznaczyć, że jest to kontynuacja inwestycji w tej placówce, gdyż w roku ubiegłym na budynku został kompleksowo wymieniony dach, zaś sala gimnastyczna została generalnie wyremontowana – akcentuje Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd.

zse remont zse remont2

Zadanie rozpoczęły roboty budowlano-remontowe. Z budynku uciekało ciepło, brakowało odpowiedniego odwodnienia i izolacji poziomej, dlatego też w ramach inwestycji docieplone zostaną fundamenty od strony ul. Pańki, będzie wykonana iniekcja, zaś strop ostatniej kondygnacji docieplony wełną mineralną. Na poziomie parteru i I piętra zostaną zamontowane podwieszane sufity, zaś na ścianach położone gładzie. Wszystkie wyremontowane pomieszczenia, jak i ściana frontowa budynku będą też pomalowane. – Poprawi się nie tylko estetyka wnętrza naszej szkoły, ale też jej funkcjonalność. Czeka nas kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Obecne instalacje i źródła światła zastąpią te nowoczesne, działające w oparciu o technologię LED. Co ważne, szkoła zyska instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 31,2 kWp. Wymieniona zostanie również instalacja centralnego ogrzewania, łącznie z grzejnikami i zaworami termostatycznymi. Wszystko to sprawi, że uczniowie po wakacjach wrócą do zupełnie innego, odnowionego budynku. Przede wszystkim wykonane zadania wpłyną na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkoła to także miejsce pracy nauczycieli, pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi. Wszyscy powinni mieć zapewnione właściwe na miarę XXI wieku warunki do nauki i pracy – podkreśla Joanna Wojnicka, Dyrektor ZSE w Brzozowie.

Tak kompleksowe inwestycje w znaczącym stopniu zabezpieczają potrzeby tej placówki. Planów na przyszłość jednak nie brakuje. - Jeżeli będzie to możliwe, chcielibyśmy stworzyć obok szkoły siłownię zewnętrzną. Kilka urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu, byłoby doskonałym uzupełnieniem naszej, już odremontowanej sali gimnastycznej. Kolejną, planowaną inwestycją będzie również adaptacja warsztatów Zespołu Szkół Budowlanych. Dodatkowo pozyskane pomieszczenia będą wykorzystane jako pracownie przedmiotowe i zawodowe, co wpłynie na kontynuację poprawy efektywności kształcenia. Przedsięwzięcie, które pozwoli na naukę i pracę w jednej lokalizacji. – reasumuje Joanna Wojnicka.

Wykonawcą zadania jest F.H.U. Electric Systems. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec wakacji.