znaki strona www

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Korzystając z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych udało się przebudować kolejną drogę powiatową, tym razem na trasie Niebocko – Grabówka – Falejówka. Wartość całkowita tej inwestycji opiewa na kwotę ponad 1,1 mln zł, z czego niemal 680 000 stanowią środki zewnętrzne. Pozostała kwota pochodzi z budżetu powiatu brzozowskiego. 

droga grabowka4 droga grabowka

- Bardzo cieszy fakt, iż starania czynione o uzyskanie dofinansowania, przynoszą konkretne rezultaty, tak jak w tej inwestycji. Jesteśmy świadomi, że lepsza jakość lokalnych dróg nie tylko zwiększa bezpieczeństwo korzystających z nich osób, ale też wpływa na gospodarkę, podnosząc szanse na rozwój i inwestycje – podkreślał jeszcze na początku zadania Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd. Dzięki inwestycji przebudowany został 1,5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Niebocko - Grabówka – Falejówka, zlokalizowany w Grabówce oraz wybudowany został tam chodnik dla pieszych o długości 220 m. Wykonawcą inwestycji był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 1 132 224,21 zł

Wartość dofinansowania z FDS: 679 334,00 zł

Wykonawca: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.

droga grabowka2 droga grabowka3