zgodnie z komunikatem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 24.12.2019r. przepisy dotyczące wymierzania kar pieniężnychza niezgłoszenie w terminie 30 dni nabycia lub zbycia pojazdu oraz za niezarejestrowanie w tym terminie pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej nie będą miały zastosowania do czynności sprzed wejścia w życie nowych przepisów. 

Oznacza to, że ewentualnym karom będą podlegały osoby, które:
- po 31.12.2019r. nabyły lub zbyły pojazdy zarejestrowane na terytorium RP i nie zawiadomiły o tym starosty w terminie 30 dni oraz osoby,
- które sprowadziły pojazdy z Unii Europejskiej po 31.12.2019r. i nie zarejestrowały ich w terminie 30 dni od daty sprowadzenia.