W związku z informacjami dotyczącymi zanieczyszczenia metforminy, substancji czynnej używanej do produkcji leków przeciwko cukrzycy, Ministerstwo Zdrowia informuje, że 4 grudnia Minister Zdrowia, prof. Łukasz Szumowski zorganizował spotkanie z udziałem:
- Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Grzegorza Cessaka;
- Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Pawła Piotrowskiego;
- Głównego Inspektora Sanitarnego, prof. Jarosława Pinkasa;
- Dyrektora Narodowego Instytutu Leków, Anny Kowalczuk;
- Wiceprezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej, Michała Byliniaka;
- konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych, prof. Jacka Różańskiego;
- konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii prof. Jarosława Kaźmierczaka;
- konsultanta krajowego w dziedzinie endokrynologii prof. Andrzeja Lewińskiego;
- konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii, prof. Krzysztofa Strojka;
- konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii prof. Krzysztofa Czajkowskiego.

W zgodnej opinii ekspertów pacjenci nie powinni rezygnować z przyjmowania leków zawierających metforminę. W przypadku uzyskania potwierdzonych informacji o zanieczyszczeniach występujących w konkretnych partiach leków Główny Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie wyda decyzję o wycofaniu ich z obrotu. Jest to standardowa procedura, która jest każdorazowo wdrażana w takich sytuacjach. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów przekazywanie tych informacji do aptek odbędzie się w ścisłej współpracy z Naczelną Izbą Aptekarską. Informacje o możliwym niepożądanym działaniu produktów leczniczych nie zostały oficjalnie potwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA), a do Ministerstwa Zdrowia nie zostały przekazane jakiekolwiek wytyczne EMA o wycofaniu leków ze sprzedaży ani o konieczności zaprzestania ich przyjmowania.