Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 29 sierpnia 2019 roku (czwartek) o godz. 13:00 odbędzie się
X NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Odczytanie porządku obrad sesji.
3.   Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: Wesoła Ujazdy – Nozdrzec – Izdebki – Brzozów – Izdebki - Nozdrzec – Wesoła Ujazdy, dla której organizatorem jest Powiat Brzozowski,
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: Końskie – Temeszów – Dydnia – Grabówka – Brzozów – Grabówka – Dydnia – Temeszów - Końskie, dla której organizatorem jest Powiat Brzozowski,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: Nozdrzec – Krzywe – Niebocko – Brzozów – Niebocko – Krzywe - Nozdrzec, dla której organizatorem jest Powiat Brzozowski,
d) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok,
e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2019-2029.
 
4.  Zamknięcie sesji.
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik