I N F O R M A C J A

W dniu 09.09.2019 r. (poniedziałek)
Referat Praw Jazdy
w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg 
Starostwa Powiatowego w Brzozowie

przyjmuje interesantów do godziny 14:30