I Piknik Organizacji Pozarządowych “Jesteśmy i działamy” odbędzie się na brzozowskim Rynku.To impreza integracyjno - informacyjna dla organizacji pozarządowych oraz ich sympatyków.Celem pikniku jest promocja w środowisku lokalnym i na zewnątrz działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe,integrowanie społeczności lokalnej,w tym jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, nadanie impulsu do podejmowania wspólnych inicjatyw,wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk.

halfpage 300x600 4