Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz informuje o możliwości zgłaszania się do Biura Rzecznika MŚP ze sprawami prowadzonymi z administracją publiczną.

List przewodni

Więcej inforamcji na stronie Rzecznika www.rzecznikmsp.gov.pl