Informujemy, że z dniem 19 czerwca 2019 r. rozpocznie się nabór wniosków na stypendia dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Brzozowski w ramach Programu Stypendialnego Powiatu Brzozowskiego im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Wnioski należy składać w terminie do 31 sierpnia br. w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1. 

- Uchwała w sprawie utworzenia Programu Stypendialnego

- Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stypendium

- wniosek o przyznanie stypendium

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (klauzula RODO)