50 lat MOSiR

50  lat  minęło  Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  obchodzi  w  tym  roku  50-lecie  istnienia.  Jubileuszowe  obchody  zorganizowano  27  września  br.,  a  uczestniczyli  w  nich  byli  i  obecni  pracownicy  MOSiR-u,  działacze,  zawodnicy  i  trenerzy  brzozowskich  klubów  sportowych,  samorządowcy  oraz  Joanna  Frydrych  -  Poseł  na  Sejm  RP

Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Brzozowie  odgrywał  dużą  rolę  w  popularyzacji  sportu  w  powiecie  brzozowskim.  Opisując  jego  historię  należy  wrócić  do  roku  1962,  kiedy  to  powołano  Powiatowy  Ośrodek  Wychowania  Fizycznego  w  Brzozowie.  Pierwszym  kierownikiemPowiatowego  Ośrodka  Wychowania  Fizycznego  został  Stanisław  Dudek,  a  po  nim  schedęprzejął  Władysław  Duduś.  W  1968  roku,  w  związku  z  centralną  reorganizacją  urzędów  i  jednostek  podstawowych  w  kulturze  fizycznej,  w  miejsce  POWF-u  utworzono  Powiatowy  Ośrodek  Sportu,  Turystyki  i  Wypoczynku  pod  kierownictwem  Władysława  Dudusia

1  czerwca  1973  roku  utworzono  stanowisko  dyrektora  Powiatowego  Ośrodka  Sportu  Turystyki  i  Wypoczynku,  na  które  powołano  Aleksandra  Raszewskiego  (od  1  listopada  1972  roku  kierownik  POSTiW),  a  na  zastępcę  Władysława  Dudusia.  Po  reformie  administracyjnej  kraju  w  roku  1975,  w  miejsce  dotychczasowego  POSTiW  powstał  Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji.  Zarządzanie  nim  przejął  Władysław  Duduś,  pełniąc  funkcję  dyrektora  do  roku  1996,  do  przejścia  na  emeryturę.  Jego  obowiązki  powierzono  następnie  Ryszardowi  Pilszakowi  i  Marianowi  Kuli.  Obecnie  funkcję  dyrektora  MOSiR-u  pełni  Bogdan  Dytko.  Brzozowski  MOSiR  przez  dziesięciolecia  rozwijał  i  unowocześniał  infrastrukturę  sportową.  Aktualnie  posiada  stadion  z  nowoczesną  bieżnią  lekkoatletyczną,  kompleks  sportowo-rekreacyjny  z  basenem  otwartym,  zjeżdżalniami,  boiskami  do  tenisa  ziemnego  i  siatkówki  plażowej,  krytą  pływalnię  Posejdon,  siłownię,  czy  salę  fitness.   

50 lat MOSIR

 

W  uroczystościach  wzięli  udziałmiędzy  innymi  Zygmunt  Błaż  -  Starosta  Brzozowski  i  Janusz  Draguła  -  Wicestarosta  Brzozowski,  którzy  z  okazji  jubileuszu  wręczyli  Dyrektorowi  Bogdanowi  Dytko  okolicznościowy  grawerton.  -  Sport  pozwala  spełniać  marzenia,  rozwijaćpasje,  a  jednocześnie  uczy  pokory,  hartuje  ducha.  Słowem  rozwija  pozytywne  cechy  charakteru.  Potwierdza,  że  nie  powinno  się  spoczywać  na  laurach,  tylko  bez  końca  doskonalićswoje  rzemiosło.  Pokazuje  też,  że  szanować  należy  przeciwnika.  Zawsze  podać  mu  rękęi  nigdy  nie  lekceważyć.  Sport  zatem  spełnia  niezwykle  ważną  społecznie  funkcję,  zaśkażdy  kto  się  nim  zajmuje,  zarówno  w  charakterze  organizatora  lokalnych  struktur,  jak  i  szkoleniowca,  zapewnia  młodzieży  prawidłowy  rozwój  fizyczny  oraz  umożliwia  jej  samorealizacjęw  dyscyplinach  najbliższych  zainteresowaniom  -  powiedział  Zygmunt  Błaż  -  Starosta  Brzozowski.