DSC 6505

Nie bądź obojętny, ratuj ludzkie zdrowie i życie!

Pierwsza pomoc to czynności podtrzymujące życie, pomagające zmniejszyć negatywne następstwa zdrowotne w razie nagłego wypadku, urazu lub ataku choroby. Ich znajomość jest bardzo ważna, ponieważ to od szybkiego wdrożenia zasad udzielania pierwszej pomocy zależy życie lub zdrowie poszkodowanej osoby. Dlatego tak istotne jest poszerzanie wiedzy w tej dziedzinie poprzez regularne uczestnictwo w różnych szkoleniach czy zawodach. Taką okazję mieli uczniowie szkół podstawowych i średnich z powiatu brzozowskiego, sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, uczestnicząc w XIX Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, przeprowadzonych 23 kwietnia w brzozowskim parku jordanowskim.

Sześć pięcioosobowych drużyn wzięło udział w symulacjach wypadków na trzech stacjach urazowych, gdzie zawodnicy musieli wcielić się w realistyczne scenariusze i udzielić szybko i sprawnie pomocy poszkodowanym, polegającej na wykonaniu czynności ratujących życie i zdrowie, między innymi podczas wypadku samochodowego, oparzenia, zakrztuszenia czy przywrócenia czynności życiowych u osoby dorosłej, nastoletniej i niemowlęcia. Uczestnicy mistrzostw mieli również za zadanie napisać test, który dotyczył pierwszej pomocy, historii powstania PCK, a także międzynarodowego prawa humanitarnego. - Są to pierwsze mistrzostwa po dłuższej przerwie, związanej z pandemią. Staramy się odnowić działalność związaną z organizacją mistrzostw dla szkół podstawowych i średnich. Takie zawody są bardzo potrzebne, ponieważ poprzez propagowanie wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy oraz tworzenie okazji do praktycznego jej wykorzystania, uczestnicy są lepiej przygotowani do reagowania w zdarzeniach losowych. W rezultacie, gdy napotkają na sytuacje awaryjne w życiu codziennym, są pewni siebie i skutecznie udzielają pomocy – powiedział Bogusław Lidwin, sędzia główny mistrzostw.

DSC 6513

Uczestnikom zawodów towarzyszyła zdrowa rywalizacja, bo chociaż konkurowali między sobą na poszczególnych stacjach urazowych, to łączyła ich chęć niesienia pomocy, wymagającej czasami decyzji podejmowanych w ciągu kilku sekund. - Wiedza z zakresu pierwszej pomocy jest niesamowicie istotna, aby skutecznie pomóc poszkodowanemu. Ważna jest szybka reakcja i działanie zgodnie z procedurami. Znajomość podstawowych czynności ratunkowych, umiejętność udzielania pomocy w przypadku różnych urazów oraz umiejętność oceny sytuacji są niezbędne. W przypadku wypadków, takich jakie zostały przedstawione na tegorocznych mistrzostwach pierwszej pomocy, konieczne jest natychmiastowe i odpowiednie zabezpieczenie poszkodowanego oraz wezwanie pomocy medycznej. Każdy szczegół może mieć ogromne znaczenie dla życia i zdrowia rannego – podkreśliła Anna Rzepka, uczennica I LO w Brzozowie.

Zdarzenia na każdej stacji wymagały dużej wiedzy i precyzji w udzielaniu pomocy. I chociaż młodzież była dobrze przygotowana i sprawnie radziła sobie z wykonywaniem zadań to jednak mistrzostwa były dla nich wyzwaniem. - Bez wątpienia najtrudniejszą okazała się stacja pierwsza przygotowana przez ratowników medycznych z SOS Ambulans Krosno, gdzie mieliśmy trzech poszkodowanych. Był to kierowca ze złamanym nosem i krwotokiem, druga osoba to nieprzytomny motocyklista ze złamaniem otwartym podudzia i trzecia osoba z zadławieniem w barze. Udzielenie pomocy wymagało zdecydowanego i skoordynowanego działania wszystkich członków zespołu. Trzeba było zachować spokój i skupienie, aby zapewnić jak najefektywniejszą pomoc trzem osobą równocześnie – skomentowała uczestniczka A. Rzepka.

DSC 6648

Na kolejnej stacji zawodnicy musieli zmierzyć się z udzieleniem pomocy dwóm osobom we wstrząsie pourazowym w wyniku poparzenia dłoni przy ognisku oraz amputacji dłoni siekierą. To wyzwanie przetestowało umiejętności uczniów z zakresu pierwszej pomocy dotyczące między innymi wykonania odpowiednich czynności związanych z opatrzeniem poszczególnych ran, ale również sprawdziło odporność psychiczną. I jak sami startujący podkreślają zostanie na długo w ich pamięci. Ostatnia stacja dotyczyła zatrzymania krążenia u trzech osób: dorosłej, nastoletniej i niemowlaka. Ratownicy mieli za zadanie wykonać poprawnie resuscytację krążeniowo-oddechową, aby przywrócić funkcje życiowe u poszkodowanych.  - W przypadku wszystkich sytuacji każda sekunda jest kluczowa, dlatego posiadanie odpowiedniej wiedzy jest niezwykle istotne. Reagując na wypadki, trzeba być przygotowanym do szybkiego działania i podejmowania właściwych decyzji – podsumowała Anna Rzepka.

DSC 6553

Młodzi ratownicy podczas mistrzostw musieli wykazać się nie tylko umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy, ale także stosowną reakcją, pozwalającą odnaleźć się w danej sytuacji, rozpoznać stan poszkodowanych i udzielić właściwej pomocy. – Wiedza uczestników jest bardzo dobra. Mimo stresu, który wiadomo w takich sytuacjach się pojawia  działają zespołowo na dobrym poziomie, komunikują się między sobą. Najważniejsze, że chcą udzielać pierwszej pomocy, a biorąc udział w takich mistrzostwach zgłębiają wiedzę pod względem praktycznym, ale i teoretycznym. Dla nas ratowników taka pomoc jest nieoceniona. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia każda sekunda jest ważna, ponieważ po 5 minutach mózg obumiera i potrzebna jest natychmiastowa pomoc. Ratownikom medycznym czasami trudno w ciągu chwili dojechać i pomóc osobie poszkodowanej, a taka pierwsza pomoc udzielona od razu na miejscu daje nam jakiś obraz. Dobrze zebrany i przekazany wywiad dla dyspozytora medycznego bardzo pomaga w działaniach ratowniczych - wyjaśnił Marcin Józefowicz, ratownik medyczny SOS Ambulans w Krośnie.

W mistrzostwach rywalizowało sześć drużyn, w starszej kategorii szkoły ponadpodstawowe zwyciężyły reprezentantki Zespołu Szkół Ekonomicznych. Drugie miejsce zajęła drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego, zaś trzecie ekipa z Zespołu Szkół Budowlanych. – Dzisiaj na mistrzostwach poszło nam sprawnie, chociaż niektóre przypadki były skomplikowane. Przed zawodami dużo ćwiczyłyśmy i zapoznawałyśmy się z różnymi okolicznościami, które mogą się zdarzyć podczas wypadków. Bardzo się cieszymy, że nasze przygotowania dały takie efekty i udało nam się stanąć na najwyższym podium. Jako drużyna dobrze ze sobą współpracujemy i dzisiaj dałyśmy z siebie wszystko. Może dlatego, że pierwsza pomoc jest nam wszystkim bliska. Łączy nas chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Część z nas myśli o pielęgniarstwie czy ratownictwie medycznym. Z wieloma przypadkami, z którymi dzisiaj musiałyśmy sobie poradzić możemy napotkać w życiu codziennym. Świadomość, że możemy w takich wypadkach pomóc jest bezcenna. To naprawdę ważne, aby odpowiednio zareagować, aby nie być biernym, czy obojętnym, aby uratować ludzkie życie – podkreśliła Oliwia Szewczyk, laureatka z ZSE. Wśród szkół podstawowych najlepsza okazała się drużyna z SP Nr 2 w Przysietnicy. Drugie miejsce wywalczyli uczniowie z SP Nr 1 w Przysietnicy, zaś trzecie miejsce przypadło uczniom z SP Nr 1 w Brzozowie.

DSC 6732

Dyplomy oraz nagrody uczestnikom mistrzostw wręczyła Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzozowie Danuta Gwizdała wspólnie z sędzią głównym zawodów Bogusławem Lidwinem. Umiejętności udzielania pierwszej pomocy uczniów oceniały komisje sędziowskie, w skład których wchodzili nauczyciele, ratownicy medyczni - Piotr Surmacz i Marcin Józefowicz z SOS Ambulans w Krośnie, Ewa Radwańska – Kierownik PCK w Sanoku. W role statystów, osób poszkodowanych w wypadkach, wcielili się uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie.

DSC 6740