Jakość na miarę XXI wieku

Piękne i nowoczesne, na miarę XXI wieku są nowo wyremontowane oddziały Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie. Mowa tu o Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, które poddane zostały gruntownym remontom. 31 lipca symboliczne przecięcie dwóch wstęg zainaugurowało pracę oddziałów w odnowionych wnętrzach.
Obecni podczas otwarcia goście nie kryli uznania i nie szczędzili dyrekcji placówki pochwał. Szpitalne oddziały są teraz nie tylko nowoczesne, ale także bardzo estetyczne, miłe dla oka, rzec można stylowe. Wszystko, od sufitów po podłogi, zostało solidnie odnowione. Z Oddziału Chirurgii Ogólnej bije spójność i elegancja, zaś ciepła kolorystyka i zdobienia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego tworzą domową atmosferę, która z pewnością przełoży się na poczucie bezpieczeństwa pacjentek.
- Remont udało się przeprowadzić nie zamykając oddziałów i nie paraliżując pracy całego szpitala. Wszystkie prace wykonali w całości pracownicy Sekcji Technicznej Szpitala – wyjaśnia Zastępca Dyrektora d/s Administracyjno - Technicznych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Piotr Pilawski. – Oddział Chirurgii Ogólnej remontowany był równolegle z Odziałem Chirurgii Onkologicznej. Łączny koszt prac na obu oddziałach wyniesie około 2,1 mln zł. Zakres realizowanych robót był bardzo obszerny, od wymiany wszystkich instalacji począwszy. W pomieszczeniach wykonane zostały nowe tynki gipsowe i położono wykładzinę posadzkową. Wymienione zostały również ościeżnice oraz stolarka drzwiowa, a także zamontowano nowe drzwi wejściowe na oddział. Montaż sufitów podwieszanych oraz remont pomieszczeń sanitarnych dopełniły całości. Prace miały na celu dostosowanie oddziału do obowiązujących norm sanitarnych oraz poprawienie standardów leczenia zarówno dla pacjentów, jak i pracy personelu – dodaje Piotr Pilawski. Wyremontowane pomieszczenia faktycznie w niczym nie przypominają dawnych sal. – Estetyka na chirurgii ogólnej diametralnie się zmieniła. Wcześniejsze, nieco ponure wnętrza, zastąpiła elegancka biel przełamana dodatkiem morskiej zieleni. Wraz z oddziałową chirurgii onkologicznej zależało nam, aby pomieszczenia rozjaśnić. Zamysł nowego designu zaakceptował wcześniej Ordynator Oddziału, a teraz również pacjenci, którzy wyrażają zadowolenie z nowego wizerunku. Udało się pozyskać na oddział 22 nowe łóżka, zwiększyła się też liczba sal chorych z dostępem do łazienek. Dawne kilkuosobowe sale zostały częściowo zastąpione przez komfortowe dwuosobowe sale z łazienką. Generalnie efekt finalny remontu robi duże wrażenie – akcentowała Małgorzata Wojnowska, Oddziałowa Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie.
Nowości czekają również na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym (Odcinek Ginekologii), który zlokalizowany jest obecnie na drugim piętrze pawilonu A. – Przeniesienie tego odcinka podyktowane było rosnącą liczbą pacjentek, którym chcieliśmy stworzyć odpowiednie warunki hospitalizacji. W latach 2014 - 2016 zlokalizowany wówczas na tym piętrze oddział przeszedł kompleksowy remont. Obecniez racji dostosowania pomieszczeń do nowych funkcji wnętrza zostały gruntownie odświeżone, odmalowane. Oddział pozyskał między innymi nowy aparat do znieczuleń, kardiotokograf z głowicami TOKO, lampę operacyjną oraz 8 zestawów komputerowych. Koszt tych urządzeń to niemalże 170 000 zł. Korzystając z programu „Dostępność Plus” zakupione zostały też 4 łóżka szpitalne do sali intensywnego nadzoru. Ponadto wymienione zostały 2 windy szpitalne w pawilonie A i C o łącznej wartości 590 000 zł z czego prawie 542 000 zł również stanowiło dofinasowanie z programu „Dostępność Plus” – wyjaśnia Zastępca Dyrektora Szpitala Piotr Pilawski. Nowy wizerunek to przestronne i gustownie urządzone pomieszczenia. Warto tu wspomnieć chociażby o nowym pokoju socjalnym dla pacjentek, komfortowym, powiększonym gabinecie zabiegowym, czy pokoju intensywnego nadzoru, który zyskał nowe łóżka i monitory. Odcinek Ginekologiczny zwiększył również liczbę łóżek i obecnie liczy ich 19. Przede wszystkim jednak zmieniła się kolorystyka. - W czasie choroby pacjentki często widzą świat w ciemnych barwach, a smutne szpitalne korytarze nie przyczyniają się do zmiany ich myślenia. Dlatego na naszym oddziale pojawiły się liczne zdobienia, malowidła, które mamy nadzieję złagodzą to pierwsze wejście i spotkanie ze służbą zdrowia. Chciałyśmy, aby ciepłe wnętrza niosły poczucie bezpieczeństwa i spokoju naszym pacjentkom. Ogromna tu zasługa i zaangażowanie pani doktor Agaty Długosz, która była pomysłodawczynią tego nowego wizerunku oraz pań oddziałowych, które wszystkiego dopilnowały – podkreślała Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Halina Dobrowolska. W remont zaangażowali się też liczni sponsorzy.
A wszystko z myślą o pacjentach. - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia należy do inwestycji szczególnie ważnych, bowiem przekładają się one na poziom i jakość opieki nad pacjentami oraz komfort pracy personelu medycznego. Dzięki państwa determinacji i zaangażowaniu pacjenci naszego szpitala będą leczeni w bardziej komfortowych warunkach. Cieszę się, że Zarząd Powiatu mógł wesprzeć tę inwestycję. Gratuluję pięknych oddziałów, prezentujących się na miarę XXI wieku - podkreślał Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd.

Oddanie wyremontowanego Oddziału Chirurgi Ogólnej i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego