Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja