Przed i w trakcie remontu

* * *

Boisko po remoncie