Konsultacje Dydnia


Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Dydnia na lata 2021 - 2030 były głównym tematem spotkania z udziałem parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli instytucji państwowych oraz firm projektujących najważniejsze inwestycje gminne, zorganizowanego 4 sierpnia br. w Urzędzie Gminy Dydnia.

Uczestnicy obrad zapoznali się z najważniejszymi z punktu widzenia rozwoju gminy zamierzeniami inwestycyjnymi. Plany zawierały następujące zagadnienia: utworzenie zbiornika wielofunkcyjnego na rzece San w miejscowości Temeszów (w miejsce suchego polderu), budowa mostu na rzece San w Niewistce, eksploatacja kruszywa ze złóż stanowiących własność gminy Dydnia, kompleksowa przebudowa drogi wojewódzkiej 835, budowa i przebudowa strategicznej infrastruktury turystycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją fotograficzną konferencji, natomiast szczegółowy materiał ze spotkania ukaże się wkrótce.