pl lad  Bank Gospodarstwa Krajowego

Zadanie inwestycyjne:
Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg powiatowych, budowę obiektu mostowego i budowę chodników dla pieszych przy drogach powiatowych”.

Zadanie realizowane w roku 2024 r. z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych.

Informacje ogólne:
Inwestor: Powiat Brzozowski – Zarząd Powiatu w Brzozowie
Całkowita wartość zadania: 8 356 287 PLN
Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: 7 938 473 PLN

Lokalizacja zadania:
Powiat Brzozowski, gmina Nozdrzec i Dydnia, miejscowości: Hłudno, Izdebki i Wydrna

Ogólna charakterystyka zadania:

CZĘŚĆ Nr 1: „Przebudowa DP Nr 2061R Izdebki – Hłudno wraz z odbudową obiektu mostowego i budową chodnika dla pieszych w miejscowości Hłudno”

Wykonawca: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.
Data podpisania umowy z Wykonawcą robót: 30.04.2024 r.
Planowana data zakończenie zadania: 31.10.2024 r.
Wartość robót: 3 944 118 PLN

Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności wykonanie niżej wymienionych robót:
1) Odbudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki – Hłudno w km 4+588 w miejscowości Hłudno;
2) Odcinkową przebudowę drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki – Hłudno o długości całkowitej 1,01 km, w km 2+520 – 3+240 i 4+365 – 4+547 i 4+582 – 4+697 w miejscowości Hłudno;
3) Budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki – Hłudno w km 4+120 – 4+697 wraz z włączeniem do drogi powiatowej Nr 2021R w km 8+070 – 8+156 w miejscowości Hłudno, o łącznej długości 0,66 km.

CZĘŚĆ Nr 2: „Przebudowa DP Nr 2061R Izdebki – Hłudno polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Izdebki”

Wykonawca: „FIL-SYSTEM” Grzegorz Fil z siedzibą w Izdebkach
Data podpisania umowy z Wykonawcą robót: 30.04.2024 r.
Planowana data zakończenie zadania: 31.10.2024 r.
Wartość robót: 697 077 PLN
Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki – Hłudno w km 0+033 – 0+485 w miejscowości Izdebki.

CZĘŚĆ Nr 3: „Przebudowa DP Nr 2038R Dydnia – Wydrna w miejscowościach Wydrna i Izdebki”

Wykonawca: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.
Data podpisania umowy z Wykonawcą robót: 30.04.2024 r.
Planowana data zakończenie zadania: 31.10.2024 r.
Wartość robót: 3 715 092 PLN
Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności przebudowę drogi powiatowej Nr 2038R Dydnia – Wydrna na długości 3,12 km, w km 3+680 – 6+804 w miejscowościach Wydrna i Izdebki.