pl lad  Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Zadanie inwestycyjne:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053R Humniska – Strachocina polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Górki”

Zadanie realizowane w roku 2024 r. z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych.

Informacje ogólne:
Inwestor: Powiat Brzozowski – Zarząd Powiatu w Brzozowie
Wykonawca: „DROGBUD GOLCOWA” Sp. z o.o.
Całkowita wartość zadania: 1 614 541 PLN
Data podpisania umowy z Wykonawcą robót: 16.04.2024 r.
Planowana data zakończenie zadania: 02.10.2024 r.
Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: 1 533 814 PLN

Lokalizacja zadania:
Powiat Brzozowski, gmina Brzozów, miejscowość Górki

Ogólna charakterystyka zadania:
W ramach zadania wykonany zostanie chodnik dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2053R Humniska – Górki – Strachocina w km 2+752 – 3+210 w miejscowości Górki. Zakres rzeczowy zadania przewiduje wykonanie robót budowlanych obejmujących swym zakresem w szczególności:
1) Roboty przygotowawcze;
2) Drenaż i odwodnienie;
3) Wykonanie murów oporowych;
4) Krawężniki i obrzeża;
5) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej;
6) Nawierzchnia asfaltowa na poszerzeniu jezdni.