osuwiska 2

Wśród czołowych zadań z zakresu infrastruktury drogowej w 2023 roku znajdowało się zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową zniszczonej nawierzchni w Hłudnie. Niemal półroczna inwestycja miała swój odbiór 18 grudnia.

osuwiska 3

- Bezpieczna infrastruktura to nie tylko nowe drogi czy chodniki, to również dbałość o istniejące trasy – ich przebudowy, remonty, czy jak w tym wypadku zabezpieczenie powstałego osuwiska. Jednym słowem troska o infrastrukturę, która na co dzień służy mieszkańcom naszego powiatu. Zlokalizowane na drodze Barycz-Nozdrzec osuwisko udało się zabezpieczyć dzięki imponującemu dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 2 598 717 zł. Przypomnijmy, iż całość zadania zamykała się w kwocie 3 367 775 zł. W tym 46 740 zł to nadzór inwestorski, zaś 138 911 zł to roboty dodatkowe, których konieczność pojawiła się po rozpoczęciu zadania. Dofinansowane na poziomie 80% zadanie pozwoliło na kompleksowe zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowanie zniszczonego odcinka drogi na długości ponad 200 metrów – wyjaśnia Starosta Zdzisław Szmyd. Teren powiatu brzozowskiego niestety posiada predyspozycje do powstawania osuwisk, czemu sprzyja charakter rzeźby terenu i budowa geologiczna. Mając świadomość jak wiele niebezpieczeństw komunikacyjnych rodzą te zjawiska, władze powiatu starają się na miarę swych możliwości na bieżąco zabezpieczać takie miejsca.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

osuwiska 2osuwiska 1herb powiatu duzy