osuwiska 1Zakończyły się prace związane ze stabilizacją osuwiska w Golcowej. W tym newralgicznym punkcie, zlokalizowanym na drodze Domaradz – Przysietnica, można się już bezpiecznie przemieszczać. Czasochłonna i kosztowna inwestycja, której całkowity koszt opiewa na kwotę niemal 1,8 mln zł, zrealizowana została ze wsparciem finansowym środków z rezerwy celowej budżetu państwa, przyznanych na zadania związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi. Kwota dofinansowania to 1 438 559 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu.

- Likwidacja tego osuwiska była jednym z priorytetów inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową w 2023 roku. Wierzę, że jego realizacja zapewni bezpieczeństwo drogowe nie tylko mieszkańcom miejscowości na co dzień użytkującym drogę, ale także wszystkim przejezdnym na tej trasie. Przy osuwisku na odcinku 80 metrów odbudowana została również nawierzchnia drogowa. Wszystkie prace prowadzone były planowo i starannie podkreśla Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd. Roboty zakończone zostały 5 grudnia, zaś odbiór miał miejsce 14 grudnia.

osuwiska 5

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

osuwiska 2 osuwiska 1         herb powiatu duzy