„Przebudowa powierzchni korytarzy dwóch kondygnacji mieszkalnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie”.

Zadanie realizowane w 2023 r. z dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 04.05.2023 r.

Informacje ogólne:
Inwestor: Powiat Brzozowski – Zarząd Powiatu w Brzozowie
Wykonawca: P.P.H.U. „TRAK-BUD” s.c. z siedzibą w Brzozowie
Wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym: 121 400,00 PLN
Zakładana wartość dofinansowania z PFRON: 71 751,00 PLN
Data podpisania umowy z Wykonawcą robót: 12.07.2023 r.
Planowana data zakończenie zadania: 19.10.2023 r.

Ogólna charakterystyka zadania:
Realizacja zadania możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu środkami pochodzącymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie powierzchni korytarzy w budynku Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie, przy ul. Witosa 13, tj.: w szczególności:
1) Roboty rozbiórkowe;
2) Izolacje poziome korytarzy;
3) Wykonanie nowych posadzek i cokolików;
4) Uzupełnienie tynków wewnętrznych;
5) Wykonanie okładziny posadzek z tworzyw sztucznych PCV.