VIII Sesja Rady Powiatu w Brzozowie

Jednogłośnie za absolutorium

Radni powiatowi jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu, udzielając tym samym Zarządowi Powiatu Brzozowskiego absolutorium za 2018 rok. Sprawozdanie finansowe pozytywnie zaopiniowała również Regionalna Izba Obrachunkowa. Skład Zarządu Powiatu: Zdzisław Szmyd - Przewodniczący, Jacek Adamski - Wiceprzewodniczący, Wiesław Marchel - Dyrektor - Członek Zarządu, Adam Jajko - Członek Zarządu, Stanisław Szarek - Członek Zarządu. Skład Zarządu Powiatu w latach 2014-2018: Zygmunt Błaż - Przewodniczący, Janusz Draguła - Wiceprzewodniczący, Wiesław Marchel - Członek Zarządu, Jacek Adamski - Członek Zarządu, Adam Jajko - Członek Zarządu.

Podjęto ponadto uchwały w sprawach: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza za 2018 rok, zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia, uchwalenia Statutu Powiatu Brzozowskiego, zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2019 roku, zmian uchwały budżetowej na 2019 rok.