Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości w całej Polsce odbyło się wspólne śpiewanie hymnu przez dzieci i młodzież szkolną. Czterozwrotkowy hymn Polski odśpiewano 9 listopada br. o symbolicznej godzinie 11.11.

W tą cenną inicjatywę włączyły się również placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest powiat brzozowski: Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Budowlanych oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Każda ze szkół przedstawiła również program artystyczny, nawiązujący do wydarzeń sprzed lat. Młodzież pięknie zaprezentowała jak ważne są pojęcia „Polak – Patriota – Ojczyzna”.

 

 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzozowie

* * *

Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie

* * *

Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie

* * *

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie