Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej Nr 2024R Domaradz - Przysietnica w km 9+355 - 9+433 w miejscowości Golcowa od 28.09.2023 r.  w związku z wykonaniem zabezpieczenia osuwiska w ciągu drogi powiatowej. Wszystkie pojazdy skierowane zostaną na wyznaczony objazd.

Dyrektor ZDP - Brzozów