Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej  nr 2041R Niewistka przez wieś w km 0+000 - 0+555 w miejscowości Niewistka w dniu 7.09.2022 r. (środa)  w godz. od 8.00 do 16.00 i w 08.09.2022 r. (czwartek) w godz. od 7.00 do 16.00 w związku z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni.
 
Inspektor Nadzoru ZDP - Brzozów
Anna Pytlak