plakat wojna111

Kolejne edycje zajęć ABC Przedsiębiorczości organizowane przez Centrum Informacji
i Planowania Kariery

...

1Radni Rady Powiatu w Brzozowie jednomyślnie udzielili wotum zaufania, a następnie absolutorium z tytułu

...

Absolutorium przyznano jednogłośnie

Radni Rady Powiatu w Brzozowie jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2016.

...

asf

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie

...