Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej Nr 2043R

...

Zamknięcie drogi

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie informuje, że w związku wykonaniem nawierzchni asfaltowej na

...

wesola4

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie informuje, że w związku z zabezpieczeniem osuwiska na drodze

...

Zamknięta droga

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzowie informuje,

że w związku z wykonaniem przepustów w poprzek drogi

...

loga konsultacje

 

Szanowni Państwo !!!

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Terytorialną Partnerstwa Gmin Powiatu

...