DSC 639430 listopada br. odbył się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie pokaz kulinarny, pod hasłem

...

plakat 3 maja 2021

Terytorialnaj Służba Wojskowa

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie

...

4 czerwca br. obchodzimy 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów z 1989 roku. Ich symbolem stał się

...