II Sesja Rady Powiatu w Brzozowie

II Sesja Rady Powiatu w Brzozowie

Jerzy Kuczma i Jan Pilch zostali Wiceprzewodniczącymi Rady

...

Wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

...

Pamiątkowe zdjęcie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uhonorowało kilkanaście spośród 346 Powiatowych

...