Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 11 marca 2020
...

 młodziez z wymieny Erasmus

Rok 2022 dla Fundacji był rokiem nowych wyzwań i doświadczeń. Nasi wolontariusze uczestniczyli w wymianach

...

Sportowiec Powiatu

Bracia Szczepan i Szymon Szmydowie triumfowali w osiemnastym Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu

...

Z A W I A D O M I E N I E

Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 26 czerwca

...