Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej nr 2032R Jasienica Rosielna - Brzozów  w km 3+349 - 4+480 w dniu 13.10.2023 r. (piątek)  w godz. od 7.30 do 15.00  w miejscowości Blizne i Stara Wieś (od zatoki autobusowej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2035R Stara Wieś do DW 886 ); w dniu 16.10.2023 r.(poniedziałek) w godz. od 7.30 do 12.00  odcinek w km 0+735 - 1+160 w m. Blizne (425m przed wybudowanym chodnikiem), w dniu 17.10.2023 r. ( wtorek) w godz. 7.30-16.30 odcinek w km 0+735 -2+138 (425m i cały odcinek wybudowanego chodnika w okolicy DP 2033R Blizne Rola) związku z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni.
 
Inspektor Nadzoru ZDP - Brzozów
Anna Pytlak