Dotycząca realizacji ważniejszych zadań w ramach budżetu powiatu i pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych w 2016 r.

infor szpital2016