Jeszcze tylko dwa miesiące na bezpłatne badania tomografem w kierunku nowotworów płuc w Affidea!

„Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” obejmuje badanie tomografem komputerowym. Bezpłatnemu badaniu w placówce Affidea w Rzeszowie mogą poddać się osoby w wieku od 50 do 70 lat zamieszkałe na terenie wskazanych powiatów oraz czynnie lub biernie palące papierosy bądź inne wyroby tytoniowe.

Dodatkowym, lecz niekoniecznym kryterium uczestnictwa w Programie jest pozytywny wywiad rodzinny w kierunku nowotworów (nie tylko nowotworów płuc), a także narażenie na ekspozycję czynników rakotwórczych, m.in. azbestu, radonu, uranu, arszeniku, berylu czy produktów przemiany węgla kamiennego.

Programem objęci są mieszkańcy powiatów: brzozowskiego, lubaczowskiego, leskiego, kolbuszowskiego, jarosławskiego, przeworskiego, krośnieńskiego, sanockiego.

Każda osoba we wskazanym wieku, która zamieszkuje jeden z podanych powiatów, powinna otrzymać od lekarza dowolnej specjalizacji skierowanie na badanie tomografii komputerowej. Skierowanie to można również otrzymać na miejscu w placówce Affidea od lekarzy specjalistów. Pacjenci, u których zostaną wykryte zmiany w płucach, będą kierowani do dalszej diagnostyki i leczenia w ramach programu.

Bezpłatne badania można wykonać od 15. września do 15. grudnia 2016 r. w placówce Affidea przy ul. Krakowskiej 16 w Rzeszowie.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o telefonowanie pod numer 22 44 11 111.

Bezpłatne badania płuc w województwie podkarpackim