ikona informacja mniejszaZarząd Powiatu w Brzozowie ogłasza konsultacje społeczne
dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Brzozowie 
w sprawie Programu Współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

 

Wszelkie szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania zamieszczone są na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego