Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej Nr 2043R Huta Poręby przez wieś w km 1+450-2+050 w dniu 14.11.2023r. (wtorek) w godz. 12.00-16.00 i w 15,16,17.11.2022 (środa, czwartek, piątek) w godz. od 8.00 do 16.30 w związku z wykonaniem podbudowy z kamienia  łamanego i nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi. W przypadku opadów deszczu roboty bitumiczne zostaną przesunięte.
Inspektor Nadzoru ZDP - Brzozów
Anna Pytlak