Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej nr 1962R Krosno - Jasienica Rosielna w km 13+850-14+430 w miejscowości Wola Jasienicka (odcinek od drogi powiatowej na Budy Komborskie - 580 m w kierunku Jasienicy Rosielnej) w dniu 01.09.2022 r. (czwartek) i w dniu 02.09.2022 r. (piątek) w godz. od 7.30 do 18.00 w związku z wykonaniem stabilizacji nawierzchni na całej szerokości drogi.
 
Jednocześnie informujemy, że  w okresie pielęgnacji konstrukcji stabilizowanej do 08.09.2022 r. dopuszczalny ruch kołowy z ograniczeniem do 3,5T.

Inspektor Nadzoru ZDP - Brzozów