Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej Nr 2043R Huta Poręby przez wieś w km 0+280 do km 0+750 w dniach 3, 4, 5 listopada 2021r. (środa, czwartek, piątek) w godz. od 7.00 do 17.00 w związku z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej.

           W przypadku opadów deszczu termin zostanie przesunięty.


Anna Pytlak - Inspektor Nadzoru ZDP Brzozów