koronawirus

OD 1 CZERWCA 2020 R. W STAROSTWIE POWIATOWYM W BRZOZOWIE
ZOSTAJE PRZYWRÓCONA BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA INTERESANTÓW W GODZ. OD 7.45 DO 15.30 
Z ZAPEWNIENIEM ODPOWIEDNICH RYGORÓW SANITARNYCH

Liczba Interesantów przebywających w tym samym czasie w budynkach Starostwa Powiatowego w Brzozowie będzie ograniczona. Dopuszczalna liczba Interesantów przebywających w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, przy zachowaniu wymaganej odległości pomiędzy osobami.

 

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków obsługi Interesantów wprowadza się następujące zasady:
I. Termin każdej wizyty w Starostwie Powiatowym Interesant musi ustalić telefonicznie, dzwoniąc na podane niżej numery:
1) Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg – tel.: 134342296, 134341323, 134341074
Termin wizyty w celu odbioru dokumentu prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego pojazdu należy uzgodnić telefonicznie po otrzymaniu powiadomienia (w formie sms) z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.

UWAGA! Dokumenty przedkładane przez Interesantów, dotyczące rejestracji pojazdów lub wyrejestrowania – ze względu na demontaż pojazdu - przed załatwieniem objęte są 48 – godzinną kwarantanną, w przeznaczonym na ten cel pomieszczeniu.

 

2) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości – tel.: 134341074

3) Wydział Architektury i Budownictwa – tel.: 134341056, 134341074

4) Wydział Środowiska i Rolnictwa – tel.: 134341074

5) Wydział Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich – tel.: 134341074

6) Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji – tel.: 134342645

7) Wydział Organizacyjno – Administracyjny – tel.: 134342645

8) Powiatowy Rzecznik Konsumentów – tel.: 134342645

9) Sekretariat Starostwa Powiatowego – tel.: 134342645

II. Wchodząc do budynku Starostwa Powiatowego Interesant jest zobowiązany do dokonania dezynfekcji rąk, poddania się pomiarowi temperatury oraz do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia.

III. W budynkach Starostwa Powiatowego Interesant ma obowiązek zakrywania ust i nosa w sposób określony przepisami (używając maseczki, przyłbicy lub części odzieży).

IV. Interesanci będą pojedynczo przyjmowani w pomieszczeniach przeznaczonych do Ich obsługi, z zachowaniem wymaganej odległości pomiędzy osobami.

V. Interesanci z objawami chorobowymi nie będą obsługiwani.

VI. Oczekiwanie na załatwienie sprawy możliwe jest wyłącznie na zewnątrz budynku, przy zachowaniu 2 m odległości pomiędzy oczekującymi.

 

Cały czas możliwe jest załatwianie spraw za pomocą:
I. środków komunikacji elektronicznej, kierując korespondencję na adres:
- skrzynki podawczej ePUAP: /SPBrzozow/SPBrzozow lub /SPBrzozow/SkrytkaESP
- e – mailowy Starostwa Powiatowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub na adresy e – mailowe Wydziałów:

1) Komunikacji, Transportu i Dróg – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Architektury i Budownictwa – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4) Środowiska i Rolnictwa - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5) Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6) Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7) Organizacyjno – Administracyjnego – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8) Powiatowego Rzecznika Konsumentów – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II. za pośrednictwem operatora pocztowego, przesyłając korespondencję na adres: Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36 – 200 Brzozów,

III. wkładając korespondencję do specjalnych pojemników umieszczonych przy wejściu do budynków przy ul. Armii Krajowej 1 i ul. 3-go Maja 51 w Brzozowie, do godz.:
- od poniedziałku do czwartku – 15:00,
- w piątek - 13:00.

Dokumenty i korespondencja musi zawierać dane adresowe Wnioskodawcy oraz informację umożliwiającą kontakt w formie elektronicznej lub telefonicznej (nr telefonu lub adres e-mail), między innymi w celu potwierdzenia przez urząd złożenia dokumentów. Korespondencja przed złożeniem do pojemnika musi być zabezpieczona w zamkniętej kopercie z opisem: „Starostwo Powiatowe w Brzozowie”.

 

Dokumenty i korespondencja docierająca do Starostwa Powiatowego w Brzozowie przed załatwieniem objęta jest 48 – godzinną kwarantanną, w przeznaczonym na ten cel pomieszczeniu.

 

LICZĄC NA ZROZUMIENIE, PROSIMY INTERESANTÓW O ZASTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD