GUS Rzeszów

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie udostępnia najnowsze opracowanie STATYCZNEGO VADEMECUM SAMORZĄDOWCA.

Opracowanie jest dostene pod tym adresem.