ikona informacjaSprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji
projektu Programu współpracy powiatu brzozowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

1. Konsultacje projektu Programu współpracy powiatu brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2017, zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr XLVI/227/10 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 27 września 2010 r. oraz Uchwały Zarządu Powiatu w Brzozowie Nr 184/2016 z dnia 26 października 2016 r. w okresie od 28 października do 7 listopada 2016 roku.

2. Informacja o możliwości uczestnictwa w konsultacjach oraz projekt Programu współpracy wraz z formularzem konsultacji zamieszczone zostały na stronie internetowej Powiatu Brzozowskiego www.powiatbrzozow.pl w zakładce „załatw sprawę” – konsultacje, Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1 na tablicy ogłoszeń urzędu.

3. W ramach przeprowadzonych konsultacji nie złożono żadnych pisemnych opinii, uwag i wniosków do projektu Programu współpracy.

Brzozów, 8 listopad 2016 r.

 

Starosta Brzozowski

Zygmunt Błaż